Šiandien minima Europos skubios pagalbos numerio 112 diena

Vasario 11 d. (11/2) yra Europos bendrojo pagalbos telefono numerio 112 diena<http://www.112foundation.eu/view/en/vertical/the_112_events/european_112_day.html>.

Šiuo numeriu galima nemokamai skambinti fiksuotojo ryšio ir mobiliaisiais telefonais ir išsikviesti skubios pagalbos tarnybas visose Europos Sąjungos šalyse, taip pat Šveicarijoje, Islandijoje, Turkijoje.
Europos Komisijos paskelbtos ataskaitos dėl 112 numerio naudojimo Europos Sąjungos šalyse duomenimis, Lietuvoje šiuo numeriu 2013 metais skambinta 3 817 583 kartus. Lietuvoje atsiliepti į šį skambutį vidutiniškai užtrunka 6 sekundes, o laikas, reikalingas skambinančiojo vietai nustatyti, vidutiniškai sudaro 1-2 sekundes (paklaidos dydis priklauso nuo to, ar skambinta iš fiksuoto, ar mobilaus ryšio bei nuo to, ar skambinta miesto, ar kaimo vietovėje).
Universaliųjų paslaugų direktyvahttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:0036:LT:PDF reikalauja, kad valstybės narės užtikrintų vienodas galimybes ir neįgaliesiems naudotis skubios pagalbos iškvietimo paslaugomis. Lietuvos bendrojo pagalbos cento duomenimis, Lietuvoje nuo 2014 m. birželio mėnesio skubią pagalbą galima išsikviesti ir numeriu 112 siunčiant SMS žinutę.

Naudingos nuorodos:
Pagalbos numeriui 112 skirta interneto svetainė:
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/about-112
Bendrasis pagalbos centras Lietuvoje: http://www.112.lt/bpc/<- Grįžti į atgal