Sąžiningos prekybos sąvoką atpažįsta retas lietuvis

Nors kai kuriose Europos Sąjungos šalyse Sąžiningos prekybos (Fairtrade) ženklu pažymėtų produktų netrūksta, Lietuvoje situacija kitokia: vartotojams, kuriems svarbi socialinė atsakomybė, Sąžiningos prekybos ženklu sertifikuotų prekių tenka kruopščiai paieškoti.

Kaip rodo 2015 m. atliktos apklausos duomenys, Lietuvos vartotojai yra menkai susipažinę su Sąžiningos prekybos sistema – tik 19% lietuvių atpažįsta Sąžiningos prekybos ženklą (Fairtrade).
Sąžiningos prekybos sistema leidžia vartotojams kasdieniais savo pasirinkimais prisidėti prie skurdo mažinimo trečiojo pasaulio šalyse, garantuojant, kad prekės gamintojai gaus sąžiningą užmokestį už savo darbą. Sąvoka Sąžininga prekyba apibrėžiama dialogu, skaidrumu ir pagarba pagrįsta prekybos partnerystė, kuria siekiama didesnio teisingumo tarptautinėje prekyboje, apimant visą Sąžiningos prekybos judėjimą ir įvairias sąžiningos prekybos principų besilaikančias organizacijas bei iniciatyvas.
Sąžiningos prekybos judėjimas siekia atkreipti vartotojų dėmesį į tai, kad ne visi jų įsigyjami produktai yra pagaminti sąžiningomis sąlygomis, t. y. ūkininkams ir darbininkams ne visada tenka sąžininga pelno dalis.
Lietuvos vartotojų institutas (LVI), atsižvelgdamas į informacijos apie Sąžiningą prekybą trūkumą, sausio 29 d. organizuoja tarptautinę konferenciją „Sąžininga prekyba: požiūriai, faktai ir realybė“, siekiant konferencijos dalyvius supažindinti su sąžiningos prekybos sistema, jos pliusais bei minusais, parodyti kokios galimybės atsiveria verslo, valstybiniam sektoriams bei nevyriausybinėms organizacijoms (NVO) prisijungus prie Sąžininigos prekybos judėjimo.
Pasaulyje kasmet vis daugėja įvairių iniciatyvų, kuriomis siekiama atkreipti vartotojų dėmesį į atsakingą vartojimą, raginant juos rinktis sąžiningai pagamintus produktus. Konferencijoje svečiuosis vienas iš naujos Sąžiningos prekybos iniciatyvos įkūrėjų Briusas Crauteris (Jungtinė Karalystė), kuris prieš penkiolika metų drauge su pora bendraminčių sugalvojo, kad kiekvienas žmogus privalo atkreipti dėmesį ir suvokti, kokias prekes perka ir kokią įtaką jų pasirinkimai daro žmonėms, kurie produktus gamina.
Siekdami savo idėją realizuoti, Briusas kartu su draugais lankėsi parduotuvėse, įvairiose organizacijose (tiek valstybinėse, tiek NVO) ir kalbėdami su žmonėmis skatino rinktis Sąžinigos prekybos ženklu pažymėtus produktus. Praėjus šiek tiek laiko jie suvokė, kad į jų sugalvotą iniciatyvą įsitraukė visas miestas, todėl susisiekė su Fairtrade International ir paprašė, kad jiems būtų suteiktas Sąžiningos prekybos miesto vardas. Tokiu būdu gimė Sąžiningos prekybos miestų judėjimas, kuris šiuo metu vienija 1767 miestus 26 pasaulio valstybėse.
Kylis Vokietijoje yra vienas iš Sąžiningos prekybos miesto vardą turinčių miestų. Jo atstovė Nicoline Henkel, dar viena konferencijos viešnia, teigia, kad nauja Sąžiningą prekybą skatinanti iniciatyva jų mieste sparčiai įgavo pagreitį ir dabar į ją įtraukiami visi – savivaldybės, mokyklos, žiniasklaida, parduotuvės. Anot jos, viskas daroma tam, kad besivystančių pasaulio šalių gyventojai galėtų sėkmingai dirbti ir gaudami sąžiningą atlyginimą oriau gyventi.
Su konferencija plačiau susipažinti galite projekto svetainėje: http://www.vartotojai.lt/index.php?id=10327
Pranešimas yra Lietuvos vartotojų instituto įgyvendinamo projekto „Sąžininga prekyba: informuotumo didinimas" dalis, kurį iš dalies finansuoja Europos Sąjunga.
Lietuvos vartotojų institutas – nevyriausybinė ne pelno organizacija, dirbanti vartotojų apsaugos srityje. LVI vykdo visuomenės švietimą, atlieka tyrimus, atstovauja vartotojus.

Eglė Pieslikaitė, Lietuvos vartotojų institutas<- Grįžti į atgal