Per gidų reidus Vilniuje nustatyta pažeidimų

Siekiant užtikrinti skaidrią gidų veiklą, Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos (toliau – VTD) š. m. liepos ir rugpjūčio mėnesiais iniciavo 5 neteisėtai gido veikla užsiimančių asmenų patikrinimo reidus, kurių metu patikrinti 67 gidai, lydėję turistų grupes Vilniuje.

Reidų metu buvo tikrinama, ar ekskursijas vedantys gidai turi jų profesinę kvalifikaciją patvirtinantį, VTD išduotą pažymėjimą, o užsienio gidai – leidimą laikinai ar vienkartinai teikti gido paslaugas Lietuvoje. Gido pažymėjimas išduodamas turintiems aukštąjį išsilavinimą asmenims, taip pat baigusiems specialius gidų kursus bei išlaikiusiems egzaminus.
Dėl neteisėtų gido veiklos atvejų, nustatytų reidų metu Vilniuje, pradėti iš viso 5 tyrimai: 3 užsienio šalių piliečių atžvilgiu VTD iniciatyva, kitus 2 tyrimus (taip pat užsienio šalių piliečių atžvilgiu) iniciavo gidus vienijančių organizacijų atstovai.
Gidai palankiai įvertino šiuos reidus. Jų teigimu, šie reidai veikia prevenciškai ir skatina atsakingiau žiūrėti į gido profesinę veiklą. Reidus VTD vykdė kartu su Vilniaus miesto savivaldybės Turizmo skyriumi, Vilniaus turizmo informacijos centru, policijos bei gidus vienijančių organizacijų atstovais.  Analogiškus gidų reidus numatoma organizuoti ir kitose Lietuvos didžiuosiuose miestuose.
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 173 straipsnis, kurio reikalavimų priežiūrą vykdo ir atsakomybę taiko policijos pareigūnai, numato atsakomybę ir baudas už neteisėtą vertimąsi komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla neturint licencijos (leidimo) veiklai, kuriai tai yra reikalinga.
Informaciją apie nelegalią gidų veiklą ir pažeidimus piliečiai gali pateikti policijai telefono linija 112 arba siųsti adresu www.epolicija.lt
Šiuo metu Lietuvoje yra per 2600 gidų, kurie turi VTD išduotus gido pažymėjimus.

Edita Gaigalienė, Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos<- Grįžti į atgal