Nelegalūs Šventosios nameliai – iki šiol neišspręsta problema

Po patikrinimo Palangos Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) skyriuje paaiškėjo, kad vangiai yra sprendžiama Šventosios nelegalių namelių problema. Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) direktorė Daiva Gineikaitė pranešė, kad artimiausiu metu bus nustatyti aplaidžiai savo funkcijas vykdę asmenys ir pareikalauta iš jų atsakomybės.

Pastaruoju metu NŽT Palangos skyriaus specialistai vykdo žemės naudojimo valstybinę kontrolę ir nustato teritorijas, kuriose gali būti nelegalių poilsio pastatų. Kiek iš viso Šventojoje yra nelegalių namelių, kol kas nėra tiksliai suskaičiuota.
„Buvo aiškiai suformuluota užduotis Palangos skyriaus specialistams identifikuoti visus nelegalius poilsio namelius, nustatyti jų savininkus, įpareigoti juos nugriauti nelegalius statinius, imtis visų reikiamų priemonių ir veiksmų, kad ši problema būtų pagaliau išspręsta“,–  pabrėžė D. Gineikaitė.
Šiuo metu, NŽT Palangos skyriaus specialistų teigimu, preliminariai Šventosios pajūryje yra daugiau nei 100 nelegalių poilsio namelių. Dalis jų yra neįregistruoti Nekilnojamojo turto registre, todėl tik vykdant tikrinimus bus galima nustatyti jų būklę – ar tai legalus, ar nelegalus statinys.
Nelegaliais poilsio nameliais yra laikomi tie nameliai, kurie buvo pastatyti sovietmečiu ir nebuvo įtraukti į Inventorinę knygą, kurios pagrindu statiniai vėliau buvo registruojami Registrų centre. Kiti yra savavališkai pastatyti jau atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Daugumai sovietmečiu pastatytų poilsio pastatų buvo išduoti leidimai juos naudoti tam tikrą laiką, pavyzdžiui, – 10 metų, tačiau suėjus šiam terminui niekas jų negriovė ir toliau juos naudojo. Kitiems statiniams buvo išduodami neterminuoti leidimai, todėl tik surinkus visą informaciją bus galima nuspręsti, ar konkretūs statiniai yra legalūs ar ne, ir paskatinti jų savininkus imtis priemonių dėl jų įteisinimo arba juos nugriauti.
Šiuo metu teismui perduota viena byla dėl savavališkai pastatytų 15 poilsio namelių ir dar viena byla yra rengiama.

Aldona Jakavonienė , Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos<- Grįžti į atgal