Nebeliks svarbaus miesto simbolio – griaus jau šią vasarą

Bendrovės „Ignitis gamyba“ valdomame Elektrėnų komplekse jau šią vasarą prasidės dviejų nebenaudojamų kaminų demontavimas. Planuojama, kad šių kaminų griovimo darbai bus baigti iki 2021 m. rudens.

Nebeliks svarbaus miesto simbolio – griaus jau šią vasarą

 

Bendrovės „Ignitis gamyba“ valdomame Elektrėnų komplekse jau šią vasarą prasidės dviejų nebenaudojamų kaminų demontavimas. Planuojama, kad šių kaminų griovimo darbai bus baigti iki 2021 m. rudens.

Kaminų demontavimo darbus atliks viešųjų pirkimų konkursą laimėjusi bendrovė „Vilniaus betono demontavimo technika“, su kuria „Ignitis gamyba“ pasirašė sutartį vasario 6 d. Dviejų kaminų demontavimo sutarties vertė – 1,89 mln. eurų (neskaitant PVM).

Du iš trijų elektrinės kaminų yra visiškai nebenaudojami nuo 2014 m., kai buvo konservuoti pirmieji šeši elektrinės blokai, statyti 1962–1968 metais. Šių elektrinės kaminų netrukus neliks. „Dar 2017 m. atlikti tyrimai parodė, kad šie du kaminai yra pernelyg smarkiai paveikti ardančio aplinkos poveikio ir nebegali būti laikomi saugiais. Jie kelia grėsmę ne tik aplinkinių pastatų, bet ir žmonių saugumui, o darbo sauga mums – svarbiausias prioritetas. Kadangi investuoti į nenaudojamų kaminų remontą ir būtiną priežiūrą nėra racionalu, buvo nuspręsta juos nugriauti. Demontavę kaminus, sumažinsime nelaimingų atsitikimų riziką ir sutaupysime lėšų dėl nepatirtų eksploatacinių bei kapitalinio remonto sąnaudų – mūsų skaičiavimais, vieno kamino kapitalinis remontas kainuotų apie 1 mln. eurų“, – teigia „Ignitis gamybos“ generalinis direktorius Rimgaudas Kalvaitis.

Per ateinančius 3 mėnesius bus atliekami su projekto įgyvendinimu susiję paruošiamieji darbai, o kaminų demontavimas prasidės vasaros pradžioje. Planuojama, kad pirmas bus ardomas prasčiausios būklės, vidurinysis 250 m aukščio kaminas. Vėliau bus demontuojamas mažesnis – 150 m aukščio – kaminas. Tai bus unikalus projektas, kadangi, bendrovės žiniomis, tokio aukščio kaminų ardymo Lietuvoje dar nėra buvę. Baigus dviejų nenaudojamų kaminų demontavimo darbus, Elektrėnų komplekse liks stovėti vienas 250 m aukščio kaminas, per kurį šalinami 7-ojo ir 8-ojo elektrinės blokų degimo produktai. Šio kamino rekonstrukcija atlikta 2014 metais. Rezervinės elektrinės 7-asis ir 8-asis blokai šiemet užtikrina visą Lietuvos tretinio aktyviosios galios rezervo poreikį.

 

„Ignitis gamyba“ inf.

 

Vargu, ar kas važiuodamas pro Elektrėnus nematė didžiųjų elektrinės kaminų, tapusių savotiška kraštovaizdžio dalimi. Du kaminai po 250 m. ir vienas – 150 m. aukščio. Šią vasarą du iš trijų kaminų bus pradėti išmontuoti. Rašoma, kad pirminė darbų sąmata – 1,2 mln eurų. Taisyti, prižiūrėti ir palikti juos „ateities kartoms“ perspektyvoje kainuotų kur kas brangiau nei demontuoti. Taigi per kelis metus jų turėtų nelikti.

Beje, aukščiausi, 250-metriniai Elektrėnų kaminai XX a. septintajame dešimtmetyje buvo vieni iš aukščiausių kaminų ne tik Europoje, bet ir pasaulyje, kol juos aplenkė VDR prie Leipcigo statytos Lipendorfo elektrinės kaminas (300 metrų aukščio, demontuotas 2005 m.).
Dabar pats aukščiausias pasaulyje kaminas yra Kazachstane. Tai – Ekibastuzo jėgainės kaminas, siekiantis beveik 420 m. (statybos metai – 1987-ieji). Antrą vietą užima 380-ies metrų Inco Superstack kaminas Kanados Ontarijo valstijoje (pastatytas 1971 m.). Su šiuo kaminu susijusi viena įdomi istorija. Kai objektas beveik jau buvo baigtas statyti, vietovę užgriuvo baisus uraganas. Kodėl hidrometeorologinės tarnybos jo nenumatė – nežinia, bet užklupus stichijai kamino viršuje plušo šeši darbuotojai.  Uraganas buvo toks galingas, kad kamino viršūnė gerokai siūbavo. Sunku įsivaizduoti, ką tuo metu išgyveno vargšai darbininkai, bet kaminas atlaikė ir nė vienas iš žmonių rimčiau nenukentėjo. Kai viesulas nurimo, visi kaip vienas pasiprašė atleidžiami iš darbo. Kaip sakant, visų pinigų neuždirbsi, o gyvybė tik viena.

Istorijos įdomybės

 <- Grįžti į atgal