Lietuvos vyskupai: Didžioji savaitė – be viešų pamaldų, nukeliamos Lietuvos jaunimo dienos

Dėl COVID-19 pandemijos ir karantino, Šv. Mišiose Lietuvos tikintieji ir toliau dalyvaus tik nuotoliniu būdu – net ir per Šv. Velykas, svarbiausią krikščionims šventę. Apie tai pranešė Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivysk. Gintaras Grušas.

Lietuvos vyskupai: Didžioji savaitė – be viešų pamaldų, nukeliamos Lietuvos jaunimo dienos

 

Dėl COVID-19 pandemijos ir karantino, Šv. Mišiose Lietuvos tikintieji ir toliau dalyvaus tik nuotoliniu būdu – net ir per Šv. Velykas, svarbiausią krikščionims šventę. Apie tai pranešė Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivysk. Gintaras Grušas.

Didžiosios savaitės pamaldos

Remdamiesi Šventojo Sosto nurodymais, Lietuvos vyskupai nusprendė, kad visą Didžiąją savaitę Šv. Mišios vyks be žmonių, atsisakoma visų procesijų.

Krizmos (Didžiojo Ketvirtadienio ryto) Mišios vyks be visų kunigų dalyvavimo, kaip yra įprasta šiose pamaldose. Didįjį Ketvirtadienį vakare, Paskutinės vakarienės Mišių metu, nebus liturgijoje numatyto kojų plovimo – kadangi pamaldos vyks be susirinkusių tikinčiųjų.

„Didįjį Penktadienį Šventojo Sosto nurodymu pridedamos maldos už sergančiuosius, mirštančiuosius, medikus ir visus žmones, kurie pasimetę pandemijos akivaizdoje“, – sakė arkivysk. G. Grušas. Įprastinė rinkliava dėl pagalbos Šventajai Žemei – praleidžiama.

Pati pagrindinė – Velyknakčio – liturgija bus švenčiama tiktai katedrose ir parapijų bažnyčiose – ir be žmonių. Šventojo Sosto nurodymu nebus apeigų lauke prie laužo – kunigai Velykų žvakę uždegs iškart prie altoriaus.

Velykų ryto Mišios taip pat vyks be žmonių, tačiau 8.00 val. ryto bažnyčios skambins varpais ir skelbs Prisikėlimą.

Suaugusiųjų krikštas

Įprasta, kad per Velyknačio Mišias yra krikštijami suaugusieji, kurie ruošėsi tapti krikščionimis visus metus. Spaudos konferencijoje pranešta, kad šiais metais Velykų Mišių metu nebus ir suaugusiųjų krikšto – jis atidedamas vėlesniam laikui. Visų kitų sakramentų – Sutvirtinimo bei Pirmosios Komunijos – teikimas taip pat yra atidedamas iki karantino pabaigos.

Velykinė išpažintis

Velykinė išpažintis taip pat yra svarbi pasiruošimo svarbiausiai krikščioniškai šventei dalis. Laikas jai atlikti yra iki birželio 29 d., Petro ir Pauliaus šventės. Tad skubos nėra. „Kaip tik raginame, kad šiuo metu kuo daugiau žmonių sukeltų tobulą gailestį už savo nuodėmes ir atliktų išpažintį, kai bus galima“, – sako vyskupų konferencijos pirmininkas.

Mišių intencijos

Nemažai žmonių kreipiasi su prašymu aukoti šv. Mišias jų intencijomis. Vyskupai primena, jog šv. Mišios ir toliau aukojamos privačiai, o norint perduoti intenciją ar palikti auką, nebūtina eiti į bažnyčią. Visą reikiamą informaciją, kontaktinius duomenis ar būdus paaukoti, tikintieji turėtų rasti parapijų svetainėse. Atliekant pinigų perlaidą, paskirtyje svarbu įrašyti, už ką konkrečiai ta auka skiriama.

Nors Bažnyčios istorijoje tokios situacijos, kai tikintieji negali dalyvauti Mišiose bažnyčiose, nėra buvę, vyskupų konferencijos pirmininkas priminė, kad mūsų tautos istorijoje buvo panašių laikmečių, pavyzdžiui, tremtys, kai tikintieji negalėjo pasiekti kunigų. „Bažnyčia tokiais atvejais visada kviečia dvasiškai jungtis su Viešpaties artumu, išgyventi Kryžiaus slėpinį ir Prisikėlimą. Nieko nepadarysi, yra tokia situacija – nors unikali – meldžiamės pagal galimybes. Tas unikalumas yra galimybė naujoms malonėms.“

Kiti svarbūs klausimai

Dar vienas Lietuvos vyskupų sprendimas – atidėtos Lietuvos jaunimo dienos, kurios birželio pabaigoje turėjo vykti Šiauliuose. Kokia bus kita festivalio data, vyskupai spręs, kai pasibaigs karantinas.

Žurnalistams paklausus, ar pasiekia vyskupus žinia, kad atsiranda žmonių, mažomis grupelėmis susirenkančių švęsti šv. Mišias, LVK pirmininkas priminė, kad griežtas reguliavimas yra „dėl visų mūsų saugumo“. Tad išgirdus apie tokias iniciatyvas, kunigai yra perspėjami laikytis rekomendacijų.

Spaudos konferencijos metu paminėta, jog laidojant nuo COVID-19 mirusį žmogų, kunigas dalyvauti gali, kūnas neturi būti kremuojamas, tačiau karstas turi būti uždarytas.

Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas taip pat sakė, kad šiuo metu nėra kunigų, užsikrėtusių COVID-19 virusu, o tie, kurie grįžo iš užsienio, jau baigė saviizoliacijos laikotarpį.

Kunigai taip pat patarnauja ligoninėse ir slaugos namuose. Pasak arkivysk. G. Grušo, atlikdami savo tarnystę, kunigai turi laikytis visų ligoninės ar slaugos namų medikų ir administracijos nurodymų dėl saugos priemonių. Jei asmuo nėra užsikrėtęs COVID-19 virusu, kaip ir iki šiol, ligonį kunigas lanko, jei yra pakviečiamas. Ligoniui su COVID-19 virusu „kapelionai teikia dvasinę pagalbą nuotoliniu būdu“.

Lietuvos Vyskupų konferencijos inf.<- Grįžti į atgal