Lietuvos Raudonasis Kryžius mini 96-ąją veiklos sukaktį

Sausio 12 d., sukanka 96 metai nuo tada, kai 1919 m. Kaune, gydytojų Roko Šliūpo, Jurgio Aleknos, provizoriaus Jono Makausko ir kitų medikų iniciatyva buvo sukviestas steigiamasis Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos susirinkimas. Jo metu Draugijos pirmininku išrinktas R. Šliūpas, o ši data kiekvienais metais minima kaip Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos įkūrimo diena.

Per 96-uosius veiklos metus, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija didelį dėmesį skyrė humanitarinės pagalbos teikimui. Viena pagrindinių veiklų tapo lėšų rinkimo kampanijos, skirtos skatinti Lietuvos gyventojus aukoti nukentėjusiems nuo konflikto Rytų Ukrainoje, organizavimas. Ryškiausias kampanijos akcentas - Šv. Kotrynos bažnyčioje įvykęs labdaringas koncertas. Jame apsilankę žiūrovai mėgavosi operos solisto Igorio Bakano pasirodymu, o renginio metu surinktos lėšos buvo skirtos humanitarinei pagalbai Rytų Ukrainos žmonėms. Pasibaigus paramos rinkimo laikotarpiui suskaičiuota, jog viso Lietuvos gyventojai paaukojo apie 50 tūkst. litų.
Nemažai pastangų skirta ir pasirengimo ekstremalioms situacijoms programos vystymui. Buvo parengtas ir patvirtintas Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos ekstremalių situacijų planas, padėsiantis telkti savanorius, kitas organizacijas, kurios ekstremalios situacijos ir (ar) ekstremalaus įvykio metu galėtų teikti pirmąją, psichologinę, socialinę pagalbą, paieškos bei gelbėjimo darbus derinant su valstybinėmis institucijomis.
Be minėtų veiklų, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija, Tarptautinės Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijų federacijos narė, aktyviai veikė siekdama padėti ir kitiems sunkioje situacijoje atsidūrusiems žmonėms Lietuvoje bei už jos ribų. Buvo surengti ne vieni pirmosios pagalbos mokymai, vykdyta dingusių asmenų paieška, slaugyti ir prižiūrėti senyvo amžiaus, neįgalūs, savimi pasirūpinti negalintys žmonės, teikta teisinė, socialinė, psichologinė pagalba migrantams, pabėgėliams bei prieglobsčio prašytojams, teikta pagalba socialiai remtiniems, neįgaliesiems ir kitiems nelaimės ištiktiems asmenims drabužiais, avalyne bei kitais daiktais. Ir tai – tik maža dalis darbų, kuriuos nuveikė uoliai bei su neblėstančiu užsidegimu dirbanti Lietuvos Raudonojo Kryžiaus komanda bei jos savanoriai.
Šiuo metu Draugija vienija per 3000 narių, prie organizacijos veiklos prisideda daugiau nei 1500 savanorių. Būdami viena seniausių humanitarinių organizacijų džiaugiamės, jog šie skaičiai su laiku tik didėja. Tikimės, jog sparčiai artėjantį šimtmečio jubiliejų pasitiksime su dar labiau išaugusiu būriu kolegų, savanorių bei draugų!

Pranešimą paskelbė: Gintarė Guzevičiūtė
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

 <- Grįžti į atgal