KAIP ĮSTEIGTI UAB?

Kuriant uždarąją akcinę bendrovę reikia žinoti, jog tai yra ribotos atsakomybės privatus juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas privalo būti ne mažesnis už pustrečio tūkstančio eurų. Tokią įmonę gali steigti ir vienas, ir daugiau fizinių arba juridinių asmenų, o akcininkų skaičiui apribojimų netaikoma. Akcininkas turi teisę parduoti ar kokiu nors kitu būdu perleisti turimas bendrovėje akcijas.

Kaip vyksta UAB steigimas?

Pirmiausiai įmonės steigėjai susikuria tikslų įmonės pavadinimą, paskui jie pasirašo steigimo sutartį, jei steigia vienas steigėjas, tai jis vienas ir pasirašo po steigimo aktu. Kitu atveju šį dokumentą turi pasirašyti visi steigėjai arba jų įgalioti patikėtiniai. Kai sutartis pasirašyta, atidaroma bendrovės kaupiamoji sąskaita banke. Kai jo sąskaitoje suformuotas reikiamas įstatinis kapitalas, tada bankas išrašo pažymą, kurią reikia kartu su visais steigimo dokumentais pateikti tvirtinti notarui. Kai šis patvirtina dokumentus, tada juos jau galima pristatyti Registrų centrui, kuriame per tris darbo dienas bus užregistruota susikūrusi uždaroji akcinė bendrovė.

Kaip vykdoma UAB veikla?

Visus svarbiausius sprendimus akcininkai privalo priimti balsuodami. Kiekvienai akcijai suteikiamas vienas balsas, todėl priimant nutartis visuotiniame akcininkų susirinkime pagrindinę įtaką daro daugiausiai akcijų turinti asmuo. UAB gali vadovauti ir vienas vadovas, ir kolegialiai sudaryta valdyba.

Kokius privalumus garantuoja UAB?

Esminis privalumas yra tas, kad nesisekant verslui uždarosios akcinės bendrovės akcininkas rizikuoja tik tuo turtu, kurį įnešė, todėl nepraranda savo asmeninio turto. Tokio tipo bendrovė, jei nori papildomai pritraukti lėšų, gali išleisti naujas akcijas, už kurias akcininkai sumoka numatytą pinigų sumą. Taip pat yra palikta galimybė pasitraukti iš verslo. UAB taip pat gali pasinaudoti mokestinėmis lengvatomis, nes jei vidutinis jos darbuotojų skaičius neviršija dešimties asmenų, o mokestinio laikotarpio pajamos neviršija trijų šimtų tūkstančių eurų, tada vietoje įprastinio 15 procentų tarifo taikomas tik penkių procentų lengvatinis pelno mokesčio tarifas.

Ką vertėtų dar žinoti apie UAB?

Tiesa, yra ir vienas mažas trūkumėlis, šios rūšies bendrovės akcininkai gautą pelną gali išsimokėti tik per dividendus arba gaudami atlyginimą, o tada tenka mokėti didesnius mokesčius. Kadangi tokioms bendrovės reikalingi buhalteriai, todėl praktiškiausias sprendimas būtų samdytis buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančią įmonę.<- Grįžti į atgal