Dėl pažeidimų ir profesinio netinkamumo iš pareigų atleistas Jurbarko rajono notaras

Notarų profesinę kvalifikaciją prižiūrinti Lietuvos notarų rūmų komisija pripažino netinkamu eiti pareigas Jurbarko rajono 2-ojo notaro biuro notarą Antaną Grumuldį. Remdamasis šia išvada, teisingumo ministras atleido notarą iš užimamų pareigų ir nurodė nustatyta tvarka perduoti jo dokumentus ir bylas kitiems notarams.

Notarų rūmų sudaryta Notarų atestacijos komisija surengė posėdį dėl notarui A. Grumuldžiui iškeltų trijų neeilinių atestacijų, susijusių su jo atžvilgiu iš privačių ir juridinių asmenų gautais skundais. Dvi neeilines atestacijas notarui iškėlė Lietuvos notarų rūmų prezidiumas, vieną neeilinę atestaciją – Teisingumo ministerija.
Notarų atestacijos komisija, maždaug 50-ties puslapių apimties nutarime išnagrinėjusi A. Grumuldžio veiklą, nustatė, kad notaras savo veikloje daug kartų pažeidė teisės aktus, nesilaikė Notarų rūmų statuto ir Notaro garbės (etikos) kodekso, nesiėmė priemonių pašalinti anksčiau jo veikloje nurodytus trūkumus. Atestacijos komisija vienbalsiai nutarė, kad Jurbarko r. 2-ojo notaro biuro notaras A. Grumuldis netinka eiti notaro pareigų.
Remdamasis teisės aktų nuostatomis, gavęs Atestacijos komisijos išvadą apie notaro netinkamumą eiti pareigas, teisingumo ministras Juozas Bernatonis spalio viduryje atleido A. Grumuldį iš užimamų pareigų. Nuo atleidimo dienos A. Grumuldis nebeturi teisės atlikti notarinių veiksmų.
Pagal nustatytą tvarką iš pareigų atleistas notaras privalo perduoti Notarų rūmams savo archyvą ir kitus dokumentus. Notaro aptarnaujamos veiklos teritorijos paskirstomos kitiems notarams.
Notarų atestacijos komisija – viena svarbiausių Notarų rūmų struktūrų, prižiūrinčių ir užtikrinančių notarų kompetenciją, kvalifikaciją ir tinkamumą eiti pareigas. Kiekvienas notaras yra periodiškai atestuojamas. Pradėję eiti pareigas, notarai pirmą kartą atestuojami po vienerių metų, o vėliau eilinės atestacijos rengiamos kas penkerius metus. Atestacijų metu vertinamos notarų žinios, gebėjimas tvarkyti dokumentus ir archyvą, dalyvavimas nuolatinėse notarų kvalifikacijos kėlimo programose. Gavus informacijos, jog notaras gali neatitikti jam keliamų reikalavimų, gali būti surengta neeilinė notaro atestacija.
Šiuo metu Lietuvoje dirba 262 notarai.

Aleksandras Matonis, Lietuvos notarų rūmai<- Grįžti į atgal